Časté dotazy

 

Základní podklady pro schválení financování jsou: živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, daňové přiznání vč. účetních výkazů za poslední dva roky a přesná specifikace předmětu financování. U složitějších obchodních případů si individuálně můžeme vyžádat další podklady jako např.: aktuální účetní výsledky za probíhající rok, výpisy z bankovního účtu nebo rozbor pohledávek a závazků.

 
 

Ano. Standardně financujeme automobily do stáří 15 let, stroje a zařízení bez omezení stáří, u některých případů můžeme požadovat doložení znaleckého posudku prokazující cenu financovaného předmětu.

 

Ano. Individuálně posoudíme žádost o financování, seznámíme se s podnikatelským záměrem a navrhneme možnosti a zajištění financování.

 

Komunikujte – Zavolejte nám a společnými silami se pokusíme situaci řešit.

 

Okamžitě kontaktujte naši společnost a příslušnou pojišťovnu.

 

Ano. Současný klient zašle e-mailem žádost o převod uzavřené smlouvy a současně předloží identifikační údaje nového klienta vč. jeho hospodářských výsledků za poslední rok.

 

Ano. Na základě písemné žádosti o předčasné splacení provedeme vyúčtování nezaplacených splátek v souladu s uzavřenými podmínkami smlouvy.

 

Stačí telefonicky či e-mailem nás požádat o zapůjčení velkého technického průkazu. Na žádost uveďte: číslo smlouvy, důvod zapůjčení a způsob převzetí (poštou, osobně).